Characters matching \p{Grapheme_Cluster_Break=Extend}

̴̵̶̷̸̡̢̧̨̛̖̗̘̙̜̝̞̟̠̣̤̥̦̩̪̫̬̭̮̯̰̱̲̳̹̺̻̼͇͈͉͍͎̀́̂̃̄̅̆̇̈̉̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̽̾̿̀́͂̓̈́͆͊͋͌̕̚ͅ͏͓͔͕͖͙͚͐͑͒͗͛ͣͤͥͦͧͨͩͪͫͬͭͮͯ҃҄҅҆҇͘͜͟͢͝͞͠͡҈҉ְֱֲֳִֵֶַָׇֹֺֻּֽֿׁׂًٌٍؘَؙُؚِّْٰܑ֑֖֛֢֣֤֥֦֧֪ׅٕٖٜٟۣ۪ۭܱܴܷܸܹܻܼܾ݂݄݆݈֚֭֮֒֓֔֕֗֘֙֜֝֞֟֠֡֨֩֫֬֯ׄؐؑؒؓؔؕؖؗٓٔٗ٘ٙٚٛٝٞۖۗۘۙۚۛۜ۟۠ۡۢۤۧۨ۫۬ܰܲܳܵܶܺܽܿ݀݁݃݅݇݉݊ަާިީުޫެޭޮޯްࣰࣱࣲ߲࡙࡚࡛ࣦࣩ࣭࣮࣯ࣶࣹࣺ߫߬߭߮߯߰߱߳ࠖࠗ࠘࠙ࠛࠜࠝࠞࠟࠠࠡࠢࠣࠥࠦࠧࠩࠪࠫࠬ࠭ࣤࣥࣧࣨ࣪࣫࣬ࣳࣴࣵࣷࣸࣻࣼࣽࣾऀँंऺ़ुूृॄॅॆेै्॒॑॓॔ॕॖॗॢॣঁ়াুূৃৄ্ৗৢৣਁਂ਼ੁੂੇੈੋੌ੍ੑੰੱੵઁં઼ુૂૃૄૅેૈ્ૢૣଁ଼ାିୁୂୃୄ୍ୖୗୢୣஂாீ்ௗాిీెేైొోౌ్ౕౖౢౣ಼ಿೂೆೌ್ೕೖೢೣാുൂൃൄ്ൗൢൣ්ාිීුූෟัิีึืฺุู็่้๊๋์ํ๎ັິີຶືຸູົຼ່້໊໋໌ໍཱཱཱིིུུ༹༘༙༵༷ྲྀཷླྀཹེཻོཽཾ྄ཱྀྀྂྃ྆྇ྍྎྏྐྑྒྒྷྔྕྖྗྙྚྛྜྜྷྞྟྠྡྡྷྣྤྥྦྦྷྨྩྪྫྫྷྭྮྯྰྱྲླྴྵྶྷྸྐྵྺྻྼ࿆ိီုူဲဳဴဵံ့္်ွှၘၙၞၟၠၱၲၳၴႂႅႆႍႝ፝፞፟ᜒᜓ᜔ᜲᜳ᜴ᝒᝓᝲᝳ឴឵ិីឹឺុូួំ៉៊់៌៍៎៏័៑្៓៝᠋᠌᠍ᢩᤠᤡᤢᤧᤨᤲ᤻ᨘ᤹᤺ᨗᨛᩖᩘᩙᩚᩛᩜᩝᩞ᩠ᩢᩥᩦᩧᩨᩩᩪᩫᩬᩳᩴ᩿᩵᩶᩷᩸᩹᩺᩻᩼ᬀᬁᬂᬃ᬴ᬶᬷᬸᬹᬺᬼᭂ᭬᭫᭭᭮᭯᭰᭱᭲᭳ᮀᮁᮢᮣᮤᮥᮨᮩ᯦᮫ᯨᯩᯭᯯᯰᯱᰬᰭᰮᰯᰰᰱᰲᰳᰶ᳔᳢᳣᳤᳥᳦᳧᳨᰷᷐᷎᳕᳖᳗᳘᳙᳜᳝᳞᳟᳭᷂᷊᷏᷽᷿᳐᳑᳒᳚᳛᳠᳴᷀᷁᷃᷄᷅᷆᷇᷈᷉᷋᷌᷑᷒ᷓᷔᷕᷖᷗᷘᷙᷚᷛᷜᷝᷞᷟᷠᷡᷢᷣᷤᷥᷦ᷾᷼᷍‌‍⃒⃓⃘⃙⃚⃐⃑⃔⃕⃖⃗⃛⃜⃝⃞⃟⃠⃡⃢⃣⃤⃥⃦⃪⃫゙゚⵿〪⃨⃬⃭⃮⃯〭〮〯〫⃧⃩⃰⳯⳰⳱ⷠⷡⷢⷣⷤⷥⷦⷧⷨⷩⷪⷫⷬⷭⷮⷯⷰⷱⷲⷳⷴⷵⷶⷷⷸⷹⷺⷻⷼⷽⷾⷿ꙯〬꙰꙱꙲ꙴꙵꙶꙷꙸꙹꙺꙻ꙼꙽ꚟ꛰꛱ꠂ꠆ꠋꠥꠦ꣄꣠꣡꣢꣣꣤꣥꣦꣧꣨꣩꣪꣫꣬꣭꣮꣯꣰꣱ꤦꤧꤨꤩꤪ꤫꤬꤭ꥇꥈꥉꥊꥋꥌꥍꥎꥏꥐꥑꦀꦁꦂ꦳ꦶꦷꦸꦹꦼꨩꨪꨫꨬꨭꨮꨱꨲꨵꨶꩃꩌꪴꪰꪲꪳꪷꪸꪾ꪿꫁ꫬꫭ꫶ꯥꯨ꯭ﬞ︀︁︂︃︄︅︆︇︈︉︊︋︌︍︎️゙゚𐇽︠︡︢︣︤︥︦𐨁𐨂𐨃𐨅𐨆𐨌𐨍𐨎𐨹𐨿𐨺𐨏𐨸𑀁𑀸𑀹𑀺𑀻𑀼𑀽𑀾𑀿𑁀𑁁𑁂𑁃𑁄𑁅𑁆𑂀𑂁𑂳𑂴𑂵𑂶𑂺𑂹𑄀𑄁𑄂𑄧𑄨𑄩𑄪𑄫𑄭𑄮𑄯𑄰𑄱𑄲𑄳𑄴𑆀𑆁𑆶𑆷𑆸𑆹𑆺𑆻𑆼𑆽𑆾𑚫𑚭𑚰𑚱𑚲𑚳𑚴𑚵𑚷𖾏𖾐𖾑𖾒𝅧𝅨𝅩𝅥𝅮𝅯𝅰𝅱𝅲𝅻𝅼𝅽𝅾𝅿𝆀𝆁𝆂𝆊𝆋𝆅𝆆𝆇𝆈𝆉𝆪𝆫𝆬𝆭𝉂𝉃𝉄󠄀󠄁󠄂󠄃󠄄󠄅󠄆󠄇󠄈󠄉󠄊󠄋󠄌󠄍󠄎󠄏󠄐󠄑󠄒󠄓󠄔󠄕󠄖󠄗󠄘󠄙󠄚󠄛󠄜󠄝󠄞󠄟󠄠󠄡󠄢󠄣󠄤󠄥󠄦󠄧󠄨󠄩󠄪󠄫󠄬󠄭󠄮󠄯󠄰󠄱󠄲󠄳󠄴󠄵󠄶󠄷󠄸󠄹󠄺󠄻󠄼󠄽󠄾󠄿󠅀󠅁󠅂󠅃󠅄󠅅󠅆󠅇󠅈󠅉󠅊󠅋󠅌󠅍󠅎󠅏󠅐󠅑󠅒󠅓󠅔󠅕󠅖󠅗󠅘󠅙󠅚󠅛󠅜󠅝󠅞󠅟󠅠󠅡󠅢󠅣󠅤󠅥󠅦󠅧󠅨󠅩󠅪󠅫󠅬󠅭󠅮󠅯󠅰󠅱󠅲󠅳󠅴󠅵󠅶󠅷󠅸󠅹󠅺󠅻󠅼󠅽󠅾󠅿󠆀󠆁󠆂󠆃󠆄󠆅󠆆󠆇󠆈󠆉󠆊󠆋󠆌󠆍󠆎󠆏󠆐󠆑󠆒󠆓󠆔󠆕󠆖󠆗󠆘󠆙󠆚󠆛󠆜󠆝󠆞󠆟󠆠󠆡󠆢󠆣󠆤󠆥󠆦󠆧󠆨󠆩󠆪󠆫󠆬󠆭󠆮󠆯󠆰󠆱󠆲󠆳󠆴󠆵󠆶󠆷󠆸󠆹󠆺󠆻󠆼󠆽󠆾󠆿󠇀󠇁󠇂󠇃󠇄󠇅󠇆󠇇󠇈󠇉󠇊󠇋󠇌󠇍󠇎󠇏󠇐󠇑󠇒󠇓󠇔󠇕󠇖󠇗󠇘󠇙󠇚󠇛󠇜󠇝󠇞󠇟󠇠󠇡󠇢󠇣󠇤󠇥󠇦󠇧󠇨󠇩󠇪󠇫󠇬󠇭󠇮󠇯