Characters matching \p{Script=Yi}

ꀀꀁꀂꀃꀄꀅꀆꀇꀈꀉꀊꀋꀌꀍꀎꀏꀐꀑꀒꀓꀔꀕꀖꀗꀘꀙꀚꀛꀜꀝꀞꀟꀠꀡꀢꀣꀤꀥꀦꀧꀨꀩꀪꀫꀬꀭꀮꀯꀰꀱꀲꀳꀴꀵꀶꀷꀸꀹꀺꀻꀼꀽꀾꀿꁀꁁꁂꁃꁄꁅꁆꁇꁈꁉꁊꁋꁌꁍꁎꁏꁐꁑꁒꁓꁔꁕꁖꁗꁘꁙꁚꁛꁜꁝꁞꁟꁠꁡꁢꁣꁤꁥꁦꁧꁨꁩꁪꁫꁬꁭꁮꁯꁰꁱꁲꁳꁴꁵꁶꁷꁸꁹꁺꁻꁼꁽꁾꁿꂀꂁꂂꂃꂄꂅꂆꂇꂈꂉꂊꂋꂌꂍꂎꂏꂐꂑꂒꂓꂔꂕꂖꂗꂘꂙꂚꂛꂜꂝꂞꂟꂠꂡꂢꂣꂤꂥꂦꂧꂨꂩꂪꂫꂬꂭꂮꂯꂰꂱꂲꂳꂴꂵꂶꂷꂸꂹꂺꂻꂼꂽꂾꂿꃀꃁꃂꃃꃄꃅꃆꃇꃈꃉꃊꃋꃌꃍꃎꃏꃐꃑꃒꃓꃔꃕꃖꃗꃘꃙꃚꃛꃜꃝꃞꃟꃠꃡꃢꃣꃤꃥꃦꃧꃨꃩꃪꃫꃬꃭꃮꃯꃰꃱꃲꃳꃴꃵꃶꃷꃸꃹꃺꃻꃼꃽꃾꃿꄀꄁꄂꄃꄄꄅꄆꄇꄈꄉꄊꄋꄌꄍꄎꄏꄐꄑꄒꄓꄔꄕꄖꄗꄘꄙꄚꄛꄜꄝꄞꄟꄠꄡꄢꄣꄤꄥꄦꄧꄨꄩꄪꄫꄬꄭꄮꄯꄰꄱꄲꄳꄴꄵꄶꄷꄸꄹꄺꄻꄼꄽꄾꄿꅀꅁꅂꅃꅄꅅꅆꅇꅈꅉꅊꅋꅌꅍꅎꅏꅐꅑꅒꅓꅔꅕꅖꅗꅘꅙꅚꅛꅜꅝꅞꅟꅠꅡꅢꅣꅤꅥꅦꅧꅨꅩꅪꅫꅬꅭꅮꅯꅰꅱꅲꅳꅴꅵꅶꅷꅸꅹꅺꅻꅼꅽꅾꅿꆀꆁꆂꆃꆄꆅꆆꆇꆈꆉꆊꆋꆌꆍꆎꆏꆐꆑꆒꆓꆔꆕꆖꆗꆘꆙꆚꆛꆜꆝꆞꆟꆠꆡꆢꆣꆤꆥꆦꆧꆨꆩꆪꆫꆬꆭꆮꆯꆰꆱꆲꆳꆴꆵꆶꆷꆸꆹꆺꆻꆼꆽꆾꆿꇀꇁꇂꇃꇄꇅꇆꇇꇈꇉꇊꇋꇌꇍꇎꇏꇐꇑꇒꇓꇔꇕꇖꇗꇘꇙꇚꇛꇜꇝꇞꇟꇠꇡꇢꇣꇤꇥꇦꇧꇨꇩꇪꇫꇬꇭꇮꇯꇰꇱꇲꇳꇴꇵꇶꇷꇸꇹꇺꇻꇼꇽꇾꇿꈀꈁꈂꈃꈄꈅꈆꈇꈈꈉꈊꈋꈌꈍꈎꈏꈐꈑꈒꈓꈔꈕꈖꈗꈘꈙꈚꈛꈜꈝꈞꈟꈠꈡꈢꈣꈤꈥꈦꈧꈨꈩꈪꈫꈬꈭꈮꈯꈰꈱꈲꈳꈴꈵꈶꈷꈸꈹꈺꈻꈼꈽꈾꈿꉀꉁꉂꉃꉄꉅꉆꉇꉈꉉꉊꉋꉌꉍꉎꉏꉐꉑꉒꉓꉔꉕꉖꉗꉘꉙꉚꉛꉜꉝꉞꉟꉠꉡꉢꉣꉤꉥꉦꉧꉨꉩꉪꉫꉬꉭꉮꉯꉰꉱꉲꉳꉴꉵꉶꉷꉸꉹꉺꉻꉼꉽꉾꉿꊀꊁꊂꊃꊄꊅꊆꊇꊈꊉꊊꊋꊌꊍꊎꊏꊐꊑꊒꊓꊔꊕꊖꊗꊘꊙꊚꊛꊜꊝꊞꊟꊠꊡꊢꊣꊤꊥꊦꊧꊨꊩꊪꊫꊬꊭꊮꊯꊰꊱꊲꊳꊴꊵꊶꊷꊸꊹꊺꊻꊼꊽꊾꊿꋀꋁꋂꋃꋄꋅꋆꋇꋈꋉꋊꋋꋌꋍꋎꋏꋐꋑꋒꋓꋔꋕꋖꋗꋘꋙꋚꋛꋜꋝꋞꋟꋠꋡꋢꋣꋤꋥꋦꋧꋨꋩꋪꋫꋬꋭꋮꋯꋰꋱꋲꋳꋴꋵꋶꋷꋸꋹꋺꋻꋼꋽꋾꋿꌀꌁꌂꌃꌄꌅꌆꌇꌈꌉꌊꌋꌌꌍꌎꌏꌐꌑꌒꌓꌔꌕꌖꌗꌘꌙꌚꌛꌜꌝꌞꌟꌠꌡꌢꌣꌤꌥꌦꌧꌨꌩꌪꌫꌬꌭꌮꌯꌰꌱꌲꌳꌴꌵꌶꌷꌸꌹꌺꌻꌼꌽꌾꌿꍀꍁꍂꍃꍄꍅꍆꍇꍈꍉꍊꍋꍌꍍꍎꍏꍐꍑꍒꍓꍔꍕꍖꍗꍘꍙꍚꍛꍜꍝꍞꍟꍠꍡꍢꍣꍤꍥꍦꍧꍨꍩꍪꍫꍬꍭꍮꍯꍰꍱꍲꍳꍴꍵꍶꍷꍸꍹꍺꍻꍼꍽꍾꍿꎀꎁꎂꎃꎄꎅꎆꎇꎈꎉꎊꎋꎌꎍꎎꎏꎐꎑꎒꎓꎔꎕꎖꎗꎘꎙꎚꎛꎜꎝꎞꎟꎠꎡꎢꎣꎤꎥꎦꎧꎨꎩꎪꎫꎬꎭꎮꎯꎰꎱꎲꎳꎴꎵꎶꎷꎸꎹꎺꎻꎼꎽꎾꎿꏀꏁꏂꏃꏄꏅꏆꏇꏈꏉꏊꏋꏌꏍꏎꏏꏐꏑꏒꏓꏔꏕꏖꏗꏘꏙꏚꏛꏜꏝꏞꏟꏠꏡꏢꏣꏤꏥꏦꏧꏨꏩꏪꏫꏬꏭꏮꏯꏰꏱꏲꏳꏴꏵꏶꏷꏸꏹꏺꏻꏼꏽꏾꏿꐀꐁꐂꐃꐄꐅꐆꐇꐈꐉꐊꐋꐌꐍꐎꐏꐐꐑꐒꐓꐔꐕꐖꐗꐘꐙꐚꐛꐜꐝꐞꐟꐠꐡꐢꐣꐤꐥꐦꐧꐨꐩꐪꐫꐬꐭꐮꐯꐰꐱꐲꐳꐴꐵꐶꐷꐸꐹꐺꐻꐼꐽꐾꐿꑀꑁꑂꑃꑄꑅꑆꑇꑈꑉꑊꑋꑌꑍꑎꑏꑐꑑꑒꑓꑔꑕꑖꑗꑘꑙꑚꑛꑜꑝꑞꑟꑠꑡꑢꑣꑤꑥꑦꑧꑨꑩꑪꑫꑬꑭꑮꑯꑰꑱꑲꑳꑴꑵꑶꑷꑸꑹꑺꑻꑼꑽꑾꑿꒀꒁꒂꒃꒄꒅꒆꒇꒈꒉꒊꒋꒌ꒐꒑꒒꒓꒔꒕꒖꒗꒘꒙꒚꒛꒜꒝꒞꒟꒠꒡꒢꒣꒤꒥꒦꒧꒨꒩꒪꒫꒬꒭꒮꒯꒰꒱꒲꒳꒴꒵꒶꒷꒸꒹꒺꒻꒼꒽꒾꒿꓀꓁꓂꓃꓄꓅꓆