Characters matching \p{Trail_Canonical_Combining_Class=B}

ȘșȚț̖̗̘̙̜̝̞̟̠̣̤̥̦̩̪̫̬̭̮̯̰̱̲̳̹̺̻̼͇͈͉͍͎͓͔͕͖͙͚֑֖֛֢֣֤֥֦֧֪ׅإٕٖٜٟۣ۪ۭܱܴܷܸܹܻܼܾ݂݄݆݈߲࡙࡚࡛ࣦࣩ࣭࣮࣯ࣶࣹࣺ॒༘༙༵༷࿆ႍ᤻ᨘ᩿᭬᳕᳖᳗᳘᳙᳜᳝᳞᳟᳭᷂᷊᷏᷽᷿ḀḁḄḅḆḇḌḍḎḏḒḓḘḙḚḛḤḥḪḫḬḭḲḳḴḵḶḷḺḻḼḽṂṃṆṇṈṉṊṋṚṛṞṟṢṣṬṭṮṯṰṱṲṳṴṵṶṷṾṿẈẉẒẓẔẕẖẠạẸẹỊịỌọỢợỤụỰựỴỵ⃨⃬⃭⃮⃯꤫꤬꤭ꪴ𐇽𐨍𐨺𝅻𝅼𝅽𝅾𝅿𝆀𝆁𝆂𝆊𝆋